Płatność i dostawa

Obowiązują poniższe warunki:

Warunki dostawy

Dostawa realizowana jest tylko na terenie kraju (Polska). 

Koszty dostawy (wraz z podatkiem VAT)

Przesyłka płatna z góry:

30 zł brutto - Kurier - PO PRZEDPŁACIE (ze zwrotem starego akumulatora)

60 zł brutto - Kurier - PO PRZEDPŁACIE (bez zwrotu starego akumulatora)
[30zł - koszt dostawy + 30zł opłata środowiskowa]

 

Przesyłka płatna przy odbiorze:

60 zł brutto - Kurier - ZA POBRANIEM (ze zwrotem starego akumulatora)

90 zł brutto - Kurier - ZA POBRANIEM (bez zwrotu starego akumulatora)
[60zł - koszt dostawy + 30zł opłata środowiskowa]

W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora naliczana jest kwota 30 zł jako kaucje na poczet ochrony środowiska i utylizacji.

Lokalizacja magazynu: Polska


Termin dostawy

Jeżeli w danej ofercie nie podano innego terminu, dostawa towaru realizowana jest na terenie kraju (Polska) w ciągu 1-3 dni od zawarcia umowy (w przypadku uzgodnionej płatności z góry po dacie dokonania płatności).
Informujemy, że w niedziele i dni świąteczne produkty nie są dostarczane.
Jeżeli zamówili Państwo produkty z różnymi terminami dostawy, wysyłamy towary w jednej wspólnej przesyłce, jeżeli nie uzgodniliśmy z Państwem inaczej. Termin dostawy określa się w tym przypadku na podstawie produktu z najdłuższym terminem dostawy spośród zamówionych towarów.


W przypadku osobistego odbioru towaru poinformujemy Państwa za pomocą wiadomości e-mail o przygotowaniu produktu i możliwościach jego odbioru. W tym przypadku nie będą naliczane koszty dostawy.

Warunki płatności

Mają Państwo poniższe możliwości dokonania płatności:

-  płatność z góry przelewem
-  płatność za pobraniem
-  płatność kartą kredytową

Dodatkowe informacje odnośnie płatności

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obciążenie rachunku karty kredytowej następuje wraz z zawarciem umowy.

Nasze konto bankowe:


Master-Sport-Automobiltechnik (MS) Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE
ul. 11 Listopada 74,
38-300 Gorlice

NIP 5262996405
REGON 122487565
KRS 0000407488
www.master-sport.de

GSM: +48 600 984 198
tel.: +48 18 35 35 475
fax: +48 18 35 38 330

sprzedaz@master-sport.de

Bank PEKAO S.A Konto PLN: PL95 1240 4748 1111 0010 4390 5312

W przypadku pytań, nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w "Sprzedający".

____________________________________________________________________________________

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. W przypadku przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą (takimi przedmiotami są np. akumulatory), Sprzedający może, po uzgodnieniu z Kupującym, odebrać przesyłkę od klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, która realizuje zlecenia dla Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący zostanie obciążony kosztem odbioru przesyłki w wysokości 30 zł. Wspomniany koszt zostanie odliczony od kwoty zwrotu określonej w 6 punkcie niniejszego regulaminu. Brak prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.