Polityka prywatności

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa dane osobowe i Państwa prywatność. Dlatego też informujemy o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony.

Anonimowe uzyskiwanie danych
Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Nie zapisujemy w tym wypadku żadnych danych osobowych. W celu ulepszania naszej oferty, analizujemy jedynie dane statystyczne, które nie pozwalają na powiązanie ich z Państwa osobą.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
W przypadku korzystania z formularza kontaktowego uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące związków osobistych bądź rzeczowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Państwa udostępnionym. Państwa adres e-mail używany jest przez nas wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie i korzystanie z Państwa danych, zostaną one usunięte z naszej bazy.

Uzyskiwanie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych
Uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Państwa udostępnionym.
Przetwarzanie i korzystanie z Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na Państwa pytania.
Po całkowitym wykonaniu zawartej z nami umowy wszystkie dane osobowe będą najpierw przechowywane uwzględniając okresy przechowywania określone prawem podatkowym i handlowym. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych, po tym czasie zostaną one usunięte.

Użycie adresu e-mail w celu przesyłania newsletterów
Niezależnie od realizacji umowy używamy Państwa adresu e-mail wyłącznie we własnych celach reklamowych w celu przesyłania newslettera, jeżeli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę. Treść wyrażonej przez Państwa w tym celu zgody brzmi następująco:

" subskrybuj newsletter " .

Mogą Państwo w każdej chwili przy użyciu odpowiedniego linku w newsletterze lub poprzez skierowaną do nas wiadomość wycofać się z subskrypcji newslettera. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum. Państwa adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy subskrybentów newslettera.

Używanie adresu e-mail w celu przesyłania reklamy bezpośredniej
O ile nie wyraziliście Państwo sprzeciwu, będziemy używać Państwa adresu e-mail, uzyskanego w ramach sprzedaży towarów lub usług, w celu elektronicznego przesyłania reklam własnych towarów i usług, podobnych do tych, które zostały u nas przez Państwa nabyte. Sprzeciw wobec tego rodzaju używania Państwa adresu e-mail można złożyć w dowolnym czasie, przesyłając nam odpowiednie powiadomienie. Dane kontaktowe potrzebne do złożenia sprzeciwu znajdują się w stopce redakcyjnej. Można również skorzystać z przewidzianego do tego celu linku w e-mailu reklamowym. Nie wiąże się to z żadnymi innymi kosztami poza kosztami przekazu danych według taryf podstawowych.

Przekazywanie danych osobowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody na to. Wyjątkiem od tej reguły są wyłącznie nasi partnerzy, których potrzebujemy w celach realizacji umowy. W takim przypadku jednak przekazywanie Państwa danych następuje zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres przekazywania danych ograniczony jest do minimum.

Cookies
Nasze strony internetowe używają w wielu miejscach tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które znajdują się na Państwa komputerze i są zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Pomagają nam one w stworzeniu bardziej przyjaznej, efektywnej i bezpiecznej oferty. Cookies umożliwiają także naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki i umożliwiają oferowanie Państwu usług. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Korzystanie z funkcji Google Inc.: remarketing lub „podobne grupy docelowe“
Sprzedawca korzysta na witrynie internetowej z funkcji Google Inc. („Google”): remarketing lub „podobne grupy docelowe“. Dzięki tej funkcji sprzedawca ma możliwość kierowania do odwiedzających stronę internetową docelowej reklamy w ten sposób, że dla odwiedzających stronę sprzedawcy wyświetlane są spersonalizowane ogłoszenia reklamowe, odniesione do zainteresowań odwiedzających, jeżeli odwiedzają oni inne strony w sieci reklamowej Google. W celu przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę do stworzenia związanych z zainteresowaniami odwiedzającego ogłoszeń reklamowych, Google korzysta z tzw. cookies. W tym celu Google zapisuje mały plik z ciągiem liczbowym w przeglądarkach odwiedzających witrynę internetową. Za pomocą tej liczby są zapisywane odwiedziny witryny internetowej jak również anonimowe dane o korzystaniu z witryny. Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeżeli odwiedzą Państwo następnie inną stronę w sieci reklamowej Google wyświetlone zostaną Państwu reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej otworzony produkt lub dziedzinę informacji.
Mogą Państwo trwale deaktywować korzystanie przez Google z cookies, jeżeli skorzystają Państwo z poniższego linka i ściągną Państwo oraz zainstalują udostępnioną tam wtyczkę:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Alternatywnie mogą Państwo zapobiec korzystaniu przez inny podmiot z plików cookie otwierając stronę deaktywującą inicjatywy sieci reklamowej (Network Advertising Initiative) pod linkiem http://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając wymienione tam dalsze informacje na temat Opt-Out.
Dalsze informacje na temat remarketingu Google jak również politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/ 

Użycie funkcji remarketingu ExactTarget
Korzystamy z funkcji remarketingu dostawcy usługi email ExactTarget, Inc. 20 North Meridian Street Suite 200 Indianapolis, Indiana 46204 USA („ExactTarget“). Jeżeli zgodzili się Państwo na otrzymywanie od nas newslettera i odwiedzają Państwo naszą stronę za pośrednictwem newslettera, wykorzystywane są pliki cookies. Dzięki temu mamy możliwość poznać efektywność naszego newslettera, np. czy otworzyli Państwo email lub która część newslettera była najbardziej interesująca.

ExactTarget wykorzystuje przy tym w dużej ilość maili wysłanych poprzez ExactTarget tzw. Web Beacons. Web-Beacons (nazywane także ClearGIFs lub pikselami monitorującymi) są to małe grafiki (pliki GIF o wielkości ok.1x1), które wykorzystywane są przede wszystkim na stronach lub w mailach HTML, aby umożliwić prowadzącym strony internetowe lepsze zrozumienie interakcji odwiedzających ze stroną. Web-Beacons spełniają funkcję podobną do plików cookies, są jednakże niewidoczne dla odwiedzających. Poprzez Web Beacons można uzyskać informacje m.in. o tym, czy e-mail został otworzony i czy system użytkownika jest zdolny do odbioru maila HTML. Za pośrednictwem Web Beacons nie są pobierane dane osobowe.

Jeżeli nie chcą Państwo ortrzymywać wiadomości email z zawartymi Web Beacons, mogą Państwo otrzymać wiadomości e-mail opcjonalnie także w formie tekstowej (nie w formacie HTML). Web Beacons są wykorzystywane razem z plikami cookie. Mogą Państwo zapobiec wykorzystywaniu Web Beacons wyłączając zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania Państwa przeglądarki. Jednakże zwaracamy uwagę na to, że mogą Państwo mieć w tym przypadku problem z pełnym korzystaniem ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie (między innymi jak deaktywować pliki cookie) w przypadku najpopularniejszych przeglądarek znajdą Państwo pod podanymi linkami:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 http://www.apple.com/de/privacy/use-of-cookies/

Korzystanie z remarketingu na Facebooku

Witryna ta wykorzystuje funkcję remarketingu serwisu Facebook „Custom Audiences” należącego do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Funkcja ta umożliwia precyzyjne kierowanie reklamy do danego użytkownika witryny metodą Facebook Ads w oparciu o spersonalizowane targetowanie odbiorcy na podstawie jego zainteresowań podczas korzystania z portalu społecznościowego Facebook. W tym celu witryna ta ma zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka.

 

W chwili wywołania niniejszej witryny zostaje nawiązane poprzez ten tag bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Serwery Facebooka otrzymują poprzez to informację o wywołanych przez użytkownika stronach naszego serwisu.  Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat pobierania i wykorzystania danych przez serwis Facebook, związanych z tym praw użytkownika i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jeżeli Facebook nie ma przyporządkowywać gromadzonych informacji bezpośrednio do konta użytkownika, tutaj można wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences”. Należy być przy tym zalogowanym na Facebooku.
 

Użycie funkcji śledzenia konwersji Google AdWords
Korzystamy z internetowego programu reklam Google AdWords i w ramach Google Adwords funkcję śledzenia konwersji. Funkcja śledzenia konwersji Google jest usługą analizy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
W przypadku kliknięcia przez Państwa na pokazywane przez Google ogłoszenie, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie zapisany na Państwa komputerze. Te cookies mają mają ograniczoną ważność, nie zawierają danych osobowych i nie służą zatem do osobistej identyfikacji.
Odwiedzając w okresie ważności cookie określone strony naszej witryny internetowej, możemy wraz z Google rozpoznać, że nacisnęli Państwo na ogłoszenie Google i zostali Państwo przekierowani na odpowiednią stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzyma inny cookie. W ten sposób nie ma możliwości, żeby cookies były śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą konwersji cookie służą tworzeniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.
Przy tym klienci otrzymają informację o ilości użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z zawartym tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają oni jednakże informacji, które umożliwiłyby osobistą identyfikację użytkowników.
Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się jego wykorzystywaniu poprzez wyłączenie zapisywania cookies za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki (możliwość deaktywacji). W ten sposób nie będą Państwo brani pod uwagę w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji, a także politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.de/policies/privacy/


Korzystanie z Google Analytics
Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej zebrane za pomocą cookie są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku uruchomienia na naszej stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie najpierw w obrębie państw członkowskich UE lub innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany.
Na zlecenie prowadzącego tę stronę internetową Google użyje tych informacji w celu analizy użytkowania przez Państwa witryny internetowej, generowania raportów o użytkowaniu strony, a także w celu świadczenia dalszych usług dla prowadzącego witrynę związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Google nie łączy Państw adresu IP przekazanego przez przeglądarkę w ramach systemu Google Analytics z innymi danymi. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki; jednakże należy zwrócić uwagę, że mogą mieć Państwo w tym wypadku problem z pełnym korzystaniem ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Ponadto,mogą Państwo zapobiec pozyskiwaniu przez Google generowanych przez pliki cookie danych o Państwa aktywności na naszej stronie (włącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod adresem: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Stosowanie wtyczek na Facebooku

Niniejsza strona internetowa używa wtyczek sieci społecznościowej facebook.com., administrowanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ).

Po wyświetleniu stron zawierających taką wtyczkę przeglądarka utworzy połączenie z serwerami portalu Facebook. Facebook przekaże treść wtyczki do przeglądarki użytkownika, która łączy ją ze stroną. W ten sposób serwer Facebook otrzyma informację o wejściu na odpowiednią stronę serwisu. Jeśli użytkownik jest w danym momencie zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku wykorzystania funkcji wtyczki (np. naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub napisanie komentarza) również te informacje zostaną przyporządkowane do konta użytkownika na Facebooku. Można temu zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed skorzystaniem z wtyczki.

Aby Facebook nie przypisywał zebranych informacji bezpośrednio do profilu na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed wyświetleniem naszego serwisu albo zastosować funkcję "Facebook Blocker" w celu zablokowania ładowania poszczególnych wtyczek Facebooka na naszych stronach.

 

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, jak również związanych z tym praw klienta oraz możliwości ochrony prywatności, znajdują się we wskazówkach dotyczących polityki prywatności portalu Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 

Korzystanie z serwisu YouTube

Ten serwis internetowy wykorzystuje funkcję osadzania filmów z platformy YouTube. Operatorem tej funkcji jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA („YouTube”). Firma YouTube jest powiązana z przedsiębiorstwem Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Za pomocą tej funkcji w obiekcie iFrame są wyświetlane filmy z serwisu YouTube. Aktywna jest przy tym opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych”. Informacje o wyświetleniu danego filmu są zapisywane przez serwer YouTube. Więcej informacji na temat pobierania i wykorzystania danych przez YouTube i Google, związanych z tym praw użytkownika i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).
 

Korzystanie z wtyczek serwisu Instagram

Na tych stronach internetowych wykorzystuje się wtyczki serwisu Instagram, którego operatorem jest firma Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

W chwili wywołania strony naszego serwisu opatrzonej taką wtyczką zostaje nawiązane połączenie z serwerami Instagram, zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki internetowej użytkownika i integrowana ze stroną. W wyniku tego na serwer Instargram przekazywany jest zarówno adres IP użytkownika, jak również informacje o wywołanych przez niego stronach naszego serwisu.

Jeżeli użytkownik jest przy tym zalogowany w serwisie Instargram, to informacje te przyporządkowywane są bezpośrednio do osobistego konta użytkownika na Instagramie. Podczas korzystania z funkcji wtyczek (np. przez kliknięcie w ikonę „Instagram”) również te informacje są przyporządkowywane do konta użytkownika na Instagramie, czemu można zapobiec tylko przez wylogowanie przed użyciem wtyczki.

Jeżeli Instagram nie ma przyporządkowywać gromadzonych informacji bezpośrednio do konta użytkownika, należy wylogować się z konta na Instagramie przed wywołaniem naszej witryny lub użyć dodatkowej funkcji dla przeglądarki, np. blokady skryptów „NoScript” (noscript.net), która zablokuje wczytywanie przez przeglądarkę wtyczek Instagram na naszych stronach.

 

Więcej informacji na temat pobierania i wykorzystania danych przez Instagram, związanych z tym praw użytkownika i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w serwisie Instagram na stronie: https://help.instagram.com/155833707900388
 

Informacja, korekta, blokowanie i usuwanie danych
Mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych, jak również prawo do korekty, usunięcia lub zablokowania danych. W tych przypadkach prosimy o kontak z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum.


ostatnia aktualizacja: 03.12.2015