Wskazówki dotyczące usuwania baterii

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na następujące informacje:
Jako użytkownik końcowy są Państwo zobowiązani ustawowo do zwrotu zużytych baterii. Mogą Państwo zwrócić stare baterie, które posiadamy lub posiadaliśmy  w asortymencie nowych baterii, nieodpłatnie do naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki).
Symbole zawarte na bateriach posiadają następujące znaczenie:
Przekreślony pojemnik na śmieci oznacza zakaz umieszczania baterii wraz z odpadami domowymi.
Pb = Baterie  zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu
Cd = Baterie  zawierają powyżej 0,004% wagowo ołowiu
Hg = Baterie zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci.

Kwestie szczególne w przypadku sprzedaży akumulatorów

Na podstawie ustawy z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz 666, art. 54, poz. 1-5, art. 55 p. 1) jesteśmy zobowiązani do odbioru od klienta zużytych akumulatorów lub pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł.

Procedura zwrotu zużytego akumulatora:

  1. Po otrzymaniu przesyłki z nowym akumulatorem prosimy o przygotowanie podobnej przesyłki, zaadresowanej do nas, zawierającej stary akumulator.
  2. Akumulator należy włożyć do dołączonego do przesyłki foliowego opakowania, a następnie do specjalnej skrzyni transportowej, w której wcześniej przesłaliśmy zamówiony towar. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu zabezpieczenia przesyłki zostanie załączona do paczki z zamówieniem.
  3. Po otrzymaniu przesyłki prosimy, aby poczekać na kontakt z naszej strony (zazwyczaj 1-2 dni) lub o informację zwrotną (tel. 600 984 198; email:sprzdaz@master-sport.de), w jakim terminie moglibyśmy za pośrednictwem kuriera odebrać przesyłkę od Państwa. Ze względów praktycznych dostarczenie przesyłki i zlecenie odbioru nie mogą zostać zrealizowane w tym samym terminie.


Miejscem oddania jest adres zawarty w "Sprzedąjacy".

Odesłanie zużytej baterii za pośrednictwem poczty jest niedozwolone zgodnie z przepisami odnośnie towarów niebezpiecznych.

Baterie samochodowe mogą Państwo alternatywnie oddać bezpłatnie do punktów przyjmowania surowców wtórnych i recyklingu. Punkty przyjmowania  surowców wtórnych i recyklingu nie zwracają pobranej przez nas opłaty depozytowej. Mają Państwo jednakże możliwość żądania pokwitowania zwrotu baterii samochodowej na dokumencie potwierdzenia pobrania opłaty depozytowej. Za okazaniem takiego pokwitowania zwrócimy Państwu opłatę depozytową.

Prosimy o stosowanie się do powyższych wskazówek.